Κεντρικό Μενού dietSpeak

 

1.Το Κεντρικό Μενούθα αποτελεί την βασική φόρμα χρήσης όπου ο χρήστης βλέπει και

 

επεξεργάζεται τα ραντεβού, διατηρεί σημειώσεις, ρυθμίζει τις εκκρεμότητες και τις υποχρεώσεις του (εκτέλεση συνεδρίας, διαχείριση, ...).

 

2.Ενημερώνει για τις συνεδρίες της τρέχουσας ημέρας και για τα τυχόν ενδοεταιρικά

 

            μηνύματα

 

3.Ακυρώνει , ανανεώνει, ολοκληρώνει μια συνεδρία

 

4.Ομαδοποίηση πελατών σε κατηγορίες, επεξεργασία κατηγοριών

 

 

 

 

Facebook Image