Καρτέλλα Πελάτη

 

Καρτέλα όπου εμφανίζονται όλοι οι καταχωρημένοι πελάτες

Ανάλογα με την ιδιότητα του χρήστη εμφανίζονται και οι σχετικοί πελάτες πχ. Αν πρόκειται για υπεύθυνο υπομονάδας εμφανίζονται οι πελάτες της υπομονάδας αν είναι ένας συγκεκριμένος διαιτολόγος εμφανίζονται μόνο οι πελάτες του ενώ στον Γενικό Διευθυντή όλοι οι πελάτες.

Κάθε καρτέλα πελάτη αποτελείται από τους παρακάτω 5 σελίδες:

 

Ταυτότητα: στοιχεία αναγνώρισης του πελάτη (όνομα, τηλέφωνο, κλπ)

 

Ιστορικά: 4μερη καταγραφή, Συχνότητας κατανάλωσης, Φυσικής δραστηριότητας. 

 

         Ιατρικά: γενικές εξετάσεις και ασθένειες Οικογενειακό Ιστορικό, Ιστορικό

 

                      Εξετάσεων, εκτίμηση κινδύνων,ΜΝΑ.

 

Μετρήσεις-Θερμίδες: ανθρωπομετρία, περίμετροι, δερματικές πτυχές, ιστορικό

 

μετρήσεων, ιστόγραμμα πορείας. Εκτίμηση θερμίδων βασικού μεταβολισμού, φυσικής δραστηριότητας, συνολικών ενεργειακών αναγκών, θερμίδων διαιτολογίου. Σε αυτό το στάδιο ρυθμίζεται και ο  στόχος επιθυμητού βάρους, η εβδομαδιαία απώλεια ή πρόσληψη βάρους η συνολική χρονική διάρκεια του διαιτολογίου τα ισοδύναμα οι ώρες  το πλήθος και η ονομασία των γευμάτων και θερμίδες-πρωτεϊνες-λιπη υδατάνθρακες ανά γεύμα.   

 

 

Δίαιτα:Περιέχεται λίστα με τις παραχθείσες δίαιτες για τον πελάτη, υπάρχει η

 

           Δυνατότητα καταγραφής προτιμήσεως εξαιρέσεων στα τρόφιμα του διαιτολογίου του. Εμφανίζονται τα γεύματα του πελάτη. Τα τρόφιμα εμφανίζονται ως  προς την ονομασία τους, ανά κατηγορία. Επιλέγεται το τρόφιμο ή η συνταγή εμφανίζεται η ανάλυση της σε συστατικά και εισάγεται  στο διαιτολόγιο. Επανυπολογίζονται τα συστατικά, οι θερμίδες  και τα ισοδύναμα που έχουν καταχωρηθεί μέχρι στιγμής στο διαιτολόγιο, σε σύγκριση με τα επιθυμητά. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να καταχωρηθούν τα φάρμακα και τα συμπληρώματα διατροφής.

 

 

 

 

 

 

Facebook Image