Διαχείριση Συνταγών

Τα τρόφιμα πολυ-συστατικών όπως οι συνταγές αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της διατροφής. Για να αξιολογηθεί ο ρόλος αυτών των τροφίμων στην υγεία, υπάρχει ανάγκη για τον υπολογισμό των θρεπτικών συστατικών τους. Η λήψη και η χρησιμοποίηση των στοιχείων για το περιεχόμενο των συνταγών παρουσιάζει δυσκολίες λόγω της ποικιλομορφίας τους. Τα αναλυτικά στοιχεία δεν υπάρχουν, και η ακριβής εκτίμηση της περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά τους χειρωνακτικά είναι μια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία.

Από την απλή αναφορά-περιγραφή ενός συστατικού της συνταγής πρέπει να οδηγηθούμε στην απόφαση «σε πια εγγραφή της βάσης δεδομένων αντιστοιχεί έτσι ώστε να αντλήσουμε την περιεκτικότητα σε ουσίες. Αναζητούμε λοιπόν την πλησιέστερα περιγραφή συστατικού μέσα στην Βάση δεδομένων. Εύρεση συνταγών από ΒΔ αρχεία κειμένου, WEB, ανίχνευση συστατικών, ταίριασμα με τα συστατικά της ΒΔ, εμπλουτισμό της συνταγής με τους αντίστοιχους κωδικούς που να μας παρέχει σε δυνατότητα ανάλυση θρεπτικών συστατικών

Από την καρτέλα ‘Συνταγές’ μας δίνεται η δυνατότητα να αναζητήσουμε η να δημιουργήσουμε μια συνταγήΜπορούμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην ανάλυση συστασης της συνταγής και να την καταχωρήσουμε ως «Σύνθετο» στον Πίνακα Τροφίμων

Αναλυτικά:

6.1 Αρχεια προέλευσης Συνταγών

Στο πάνω μέρος της εικόνα εμφανίζονται τα αρχεία δομημένου κειμένου με τη συνήθη μορφοποίηση: Τίτλος, μερίδες,λιστα συστατικων με ποσοτητα και περιγραφή συστατικού και ακολουθεί το τρόπος παρασκευής. Με κλίκ στο όνομα του αρχείου εμφανίζονται στο κάτω πλαίσιο οι τίτλοι των περιεχόμενων.

Στη συνέχεια με κλικ στο όνομα της κάθε συνταγής εμφανίζεται αναλυτικά η περιγραφή της αλλά και εκτελείται αυτόματα η διαδικασία αναλυσης συστατικών όπως περιγράφεται παρακάτω.

Εναλλακτικά αντί να επιλέξουμε έτοιμη συνταγή μπορούμε : β) να πληκτρολογήσουμε το περιεχομενο της γ) Να την επικολλήσουμε ως αντιγραμμένη από αλλη πηγή δ) να επιλέξουμε συνταγή από σελιδα του διαδικτύου.

6.2 Αναλυση σύστασης

6.3 Εισαγωγή Τροφίμου

Εύρεση από WEB η από αρχεία κειμένου, ανίχνευση συστατικών, ταίριασμα με τα συστατικά της ΒΔ,

εμπλουτισμό της με τους αντίστοιχους κωδικούς, ανάλυση θρεπτικών συστατικών, αναγωγή στις ποσότητες

της συνταγής. Οι συνταγές αποθηκεύονται στηΒΔ.

Ιστοτόποι με διαθέσιμες συνταγές επι της σελίδας. Με κλικ γίνεται parsetextmining και αντιστοιχιση με αναλυμενα Τροφιμα της ΒΔ
Αντιστοίχιση κάθε συστατικού της Συνταγής με το ποιο όμοιο από τον πινακα Τροφίμων
Aρχεία σε μορφη κειμένου που ηδη υπάρχουν στη ΒΔ

Η διαδικασία σε γενικά πλαίσια είναι η εξής:

Σύνδεση με site η με εξωτερικό πίνακα που παρέχει ανάλυση τροφίμων σε δομημένη η ημιδομημένη μορφή.

Για κάθε περιγραφή συστατικού του τροφίμου (συνταγής) στην ανάλυση του site:

1.Διερεύνηση αντιστοιχίας περιγραφή συστατικού μεταξύ πίνακα του συστήματος και της

εξωτερικής πηγής . Αν υπάρχει όμοια περιγραφή στον ορισμένο πίνακα με πιθανές ονομασίες,

ο οποίος περιέχεται στον πίνακα ανάλυσης τροφίμων συστήματος, τότε γίνεται η αντιστοιχία .

2.Κωδικοποίηση του νέου τροφίμου με βάση τους κανόνες του πίνακα συστήματος.

3.Ορισμός της ομάδας στην οποία θα ανήκει το νέο τρόφιμο.

4.Προσάρτηση στον πίνακα συστήματος.

Στη παρακάτω εικόνα παρουσιαζεται συνοπτικά η όλη διαδικασία:

Facebook Image