Προσχέδιο Δίαιτας

ΔίαιταΚατά την ολοκλήρωση της εγγραφής, και αφού προηγηθεί ο κύκλος εκτιμήσεων θρεπτικής κατάστασης θερμιδικών αναγκών και ο αυτόματος ορισμός των στόχων και των παραμέτρων της δίαιτας, η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται με την σύνταξη ενός 7ήμερου σχεδίου δίαιτας το οποίο στη συνέχεια ο διαιτολόγος καλείται να επικυρώσει η να προσαρμόσει περαιτέρω με βάση τις διορθώσεις που θα κάνει στην επιλογή των μεθόδων εκτίμησης και τους στόχους.

Αν δεν επιθυμούμε το ορισμό προσχεδίου Δίαιτας και την εγγραφή μπορούμε να την αποεπιλέξουμε.
Με την ολοκλήρωση του κύκλου διεργασιών εγγραφής εμφανίζεται η κεντρική φόρμα διαχειρισης Πελάτη όπου περιέχονται και οι πρώτες εκτιμήσεις
Facebook Image