Ασθένειες-Αλλεργείες

Με σύρε κιάσε από τη λίστα των ασθενειών και αλλεργιών μπορούμε να μεταφέρουμε στο πλαίσιο όποια η όποιες απο αυτές παρουσιάζει ο Πελάτης. αυτόματα ενημερώνεται η εγγραφή με τα συνιστώμενα και τα απαγορευμένα τρόφιμα η ομάδες τροφίμων. Αυτο θα έχει σαν συνέπειες: την επίδραση στο DRI καθώς και την απόκρυψη των αποκλεισμένων τροφίμων η ομάδων Τροφίμων ώστε να μη είναι διαθέσιμα κατά την σύνταξη της δίαιτας του συγκεκριμένου πελάτη .Με δεξί πλήκτρο σε κάθε ασθένεια εμφανίζονται πληροφορίες για αυτήν Επίσης με την εισαγωγή κάποιας Ασθένειας ορίζεται και βαθμός stress που την συνοδεύει και έχει επίδραση στο μεταβολισμό του ατόμου
 

Φυσική Δραστηριότητα

Καρδιαγγειακά

Καμπύλες Ανάπτυξης

ΜΝΑ

Facebook Image