Εσωτερική επικοινωνία

Εσωτερική επικοινωνία χρηστών με ανταλλαγή μηνυμάτων και αρχείων.